Детска градина №185
Звездичка

За нас

С поглед, отправен към светлината на далечните светове, със сърце пълно с възторга на откривателството, с творческо вдъхновение, с радостта от успеха на друг човек, започва пътешествието на „звездичките“ от ДГ № 185 „Звездичка“.

Детската градина е общинско заведение. Oткрита е като такава на 27 април 1989 г., а името си получава през 2004 год. по повод XV-я си рожден ден. През 2010 г. ОДЗ № 85 се обединява с ЦДГ № 69 „Враня“ . На 20 октомври 2014 год. към детската градина е открит нов, модерно обзаведен корпус. През 2016 г. градината е преименувана и от ОДЗ става ДГ.
От 30 години детската градина е уютно, спокойно и сигурно място, за отглеждане и възпитаване, социализиране и обучение на деца от 10 месечна до 7 годишна възраст, разпределени днес в 14 групи – 4 яслени и 10 градински.

От 30 години ДГ № 185 „Звездичка“ се развива като:

  • център за развитие на интересите, дарбите, заложбите, способностите и уменията на децата, на тяхното личностно развитие;
  • функционална среда, за усвояване на морални ценности и добродетели, на етични модели за безопасно поведение на детето сред общество и природата;
  • школа за социално възпитание, за формиране на личности с високо самочувствие и ярка индивидуалност;

Може би първите години са белязани с трудности, но днес ние се радваме на:

  • напълно реновирана, санирана сграда;
  • уютен, разположен в близост до парк „Врана“ филиал;
  • богата материална база.

ДГ №185 „Звездичка“ разполага с:

Приоритет в работата през тази учебна година е екопедагогиката за формиране на еко(био)центрично поведение на детето на теория и практика, нравственото възпитание.

Децата от ДГ № 185 могат да бъдат включени и в допълнителни образователни дейности. Повече информация.

При желание от страна на родителите се организират допълнително: екскурзии, зелено училище, ски училище, морски лагер и др.

Добре дошли при нас!

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

Посещенията на граждани по административни и/или финансови въпроси при директор или завеждащ административно-техническа служба се извършват след предварително съгласуване.