График на родителските срещи

График на родителските срещи:

26.09.2023г. от 17:00 ч. – I група;

25.09.2022г. от 17:00 ч. – II група;

27.09.2023г. от 17:00 ч. – III група;

28.09.2023г. от 17:00 ч. – IV група;

29.09.2023г. от 17:00 ч.  – група „Гъбка“ и яслените групи;

04.10.2023г. от 17:00 ч. – група „Пеперуда“ – Варна