Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 на тема „Строим своето бъдеще“

През м. октомври 2023г. се проведе вътрешно обучение в детската градина, на което обучените в Тампере, Финландия педагогически специалисти предадоха своите знания на останалите учители в детската градина.

В периода от 01.06.2023 г. до 31.05.2024 г. вкл., в рамките на 12 месеца, в ДГ 185 „Звездичка” се реализира проект по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 на тема „Строим своите знания”.

В рамките на проекта 12 педагогически специалиста от ДГ 185 „Звездичка“ взеха участие в структуриран курс на тема „Construction activities in kindergarten as a playful educational tool“. Обучението се предлага от организацията T-oppi OY (Еспоо, Финландия).

В резултат на обучението участниците в структурирания курс се запознаха с:

– разнообразието от конструктивни материали и тяхното съчетаване при работа по дадена тема;

– разнообразието от модели, които могат да бъдат създадени по дадена тема от децата с един и същи конструктивен материал;

– начините на организация на децата, подредбата на конструктивния материали и възможностите за използването му при провеждане на педагогическа ситуация при усвояване на учебното съдържание различните образователни направления;

–  развитието на техническите умения и фината моторика при децата;