Втора А група Детелина

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Музика Математика Музика Конструиранеи технологии Околен свят
Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Физическа култура Физическа култура

Екип