Първа Б група Ежко Бежко

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Музика Математика Конструиране и технологии Музика
Физическа култура Български език и литература Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство

Екип