Първа разновъзрастова група Гъбка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии Математика Музика
Физическа култура Музика Изобразително изкуство Физическа култура Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство

Екип