Четвърта Б група Калинка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Български език и литература Околен свят Математика Конструиране и технологии
Музика Изобразително изкуство Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура
Математика Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Конструиране и технологии Български език и литература Околен свят Математика

Екип