Трета В разновъзрастова група Пеперуда

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Математика (I - IV) Български език и литература (I - IV) Околен свят (I - IV) Музика – 2 часа (I - IV) Околен свят (I - IV)
Конструиране и технологии (I - IV) Физическа култура (I - IV) Изобразително изкуство (I-IV) / Математика (III - IV) Български език и литература (III - IV) Изобразително изкуство (I - IV)
СЛЕДОБЕД
Физическа култура (I - IV) Математика (III - IV) Български език и литература (I - IV) Физическа култура (I - IV) Конструиране и технологии (III - IV)

Екип