Обществен съвет

Председател: Маргарита Георгиева

Основни членове:

  1. Силвия Гълъбова – представител на район „Искър“;
  2. Петър Георгиев – родител
  3. Енида Байчева – родител
  4. Калина Йорданова – родител

Резервни членове:

  1. Милена Хаджийска – представител на район „Искър“;
  2. Стиляна Шишкова – родител;
  3. Стела Гетова- родител
  4. Денислав Димитров – родител