Четвърта А група Щурче

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Околен свят Музика Математика Конструиране и технологии
Математика Изобразително изкуство Математика Физическа култура Изобразително изкуство
Музика Български език и литература
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Конструиране и технологии Околен свят Физическа култура

Екип