Втора Б група Светулка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Музика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Околен свят
Математика Околен свят Музика Физическа култура Изобразително изкуство
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Физическа култура Конструиране и технологии

Екип